NJOI mungkin bukan perkara asing jika kita pernah mendengarnya, kerana perkhidmatan ini sudah mulai menyebar di berbagai tempat di Malaysia.