2 Cara Semak Status Pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia AIM

Posted on

Memulai perniagaan Anda memang tidak mudah, salah satu kunci utama dalam menubuhkan perniagaan adalah memiliki modal perniagaan.

Banyak orang berprasangka bahawa sejumlah besar modal diperlukan untuk membuka perniagaan, walaupun Anda dapat menggunakan dana yang cukup untuk mendirikan perniagaan.

Dengan modal yang terhad, inovasi Anda dalam menjalankan perniagaan juga dapat dibatasi. Walaupun dengan modal yang cukup besar, Anda bebas berinovasi. Oleh itu, sebelum Anda membuka perniagaan, Anda mesti memahami secara lebih luas bagaimana cara dapatkan modal.

Amanah Ikhtiar Malaysia atau AIM merupakan sebuah badan amanah persendirian menyediakan skim pembiayaan kredit mikro berpenyeliaan rapi kepada golongan B40/berpendapatan rendah/miskin.Semak Status Pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia

Objektif AIM

 • Mengurangkan kemiskinan di kalangan isi rumah miskin dan berpendapatan rendah di Malaysia dengan menyediakan pembiayaan kredit mikro untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang boleh menambah dan meningkatkan pendapatan.
 • Melahirkan usahawan daripada kalangan miskin dan berpendapatan rendah.
 • Menyediakan kemudahan kewangan, bimbingan dan latihan berterusan kepada usahawan-usahawan dari keluarga miskin dan berpendapatan rendah.

Untuk mencapai objektif tersebut, AIM menyediakan produk-produk berikut :

 • Pembiayaan Modal.
 • Simpanan Wajib.
 • Tabung Kebajikan dan Kesejahteraan Sahabat.

Anda boleh cuba membuat permohonan pinjaman kepada AIM untuk mendapatkan modal perniagaan. Pada amnya kakitangan Amanah Ikhtiar Malaysia akan mengunjungi rumah Anda dan melaksanakan Ujian Kelayakan untuk menentukan kelayakan responden menyertai program ini.

Bagi Anda yang berminat tetapi tidak dikunjungi Pegawai AIM, boleh berhubung dengan pejabat AIM yang berhampiran.

Perkara yang mesti Anda ketahui ialah, had maksimum pembiayaan adalah bergantung pada jenis pembiayaan yang diambil. Untuk sahabat AIM baru yang meminjam kali pertama hanya dibenarkan maksimum pembiayaan RM 3,000 sahaja.

Seterusnya sekiranya sahabat yang telah selesai bayaran balik boleh memperoleh pembiayaan seterusnya mengikut jenis produk pembiayaan yang diambil dengan syarat rekod bayaran balik sempurna, rekod kehadiran yang baik dan perkembangan projek yang sempurna.

Jenis Pembiayaan Amanah Ikhtiar Malaysia

Berikut adalah senarai jenis pinjaman atau pembiayaan yang diberikan pihak AIM.

Pembiayaan Ekonomi :

 • I-Mesra : Sehingga RM 19,900
 • I-Srikandi : RM 6,000 – RM 19,900
 • I-Wibawa : RM 5,000
 • I-Penyayang : RM 1,000 – RM 5,000
 • I-Wawasan : RM 20,000

Pembiayaan Pendidikan :

 • I-Bistari : Sehingga RM 5,000

Pembiayaan Pelbagai :

 • I-Sejahtera : RM 2,000 – RM 10,000

Pembiayaan AIM dilindungi oleh Tabung Khairat Hutang (TKH). Sekiranya berlaku kematian sahabat atau pasangan, tabung ini akan menanggung keseluruhan pembiayaan. Ini bermakna sahabat yang meninggal dunia tidak menanggung hutang dengan AIM.

Semak Status Pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia

Sekiranya Anda sudah diterima menjadi sahabat AIM dangan ingin semak status pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia AIM boleh lah guna cara dibawah:

Hubungi customer service AIM di nombor 1300888246,beritahu maksud Anda lalu sila siapkan maklumat IC untuk memohon maklumat status pinjaman AIM Anda.

 1. Ambil telefon pintar atau telefon biasa Anda.
 2. Dail nombor telefon 1-300 888 246.
 3. Pastikan Anda ada kredit atau panggilan percuma dalam akaun Anda.
 4. Biar telefon berdering dan tunggu sambungan.
 5. Bila sambungan dibuat, dengar dengan baik-baik petunjuk dalam talian.
 6. Pilih bahasa yang Anda selesa untuk berkomunikasi. Biasanya ada pilihan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, atau pilihan lain.
 7. Ikut petunjuk dalam talian untuk pilih opsyen yang berkaitan dengan tujuan panggilan Anda. Contohnya, jika Anda nak tanya tentang pinjaman atau keahlian, pilih opsyen yang berkaitan.
 8. Jika perlu, tunggu sebentar dalam talian untuk sambungan dengan wakil AIM.
 9. Bila wakil AIM dah sambung, sapa dengan sopan dan jelaskan pertanyaan atau perkara yang Anda nak tanya.
 10. Dengar baik-baik jawapan atau petunjuk yang diberikan oleh wakil AIM.
 11. Jika ada lagi soalan atau perkara yang nak dibincangkan, sambungkan perbualan dengan wakil AIM dan berkomunikasilah dengan jelas.
 12. Bila perbualan dah selesai, ucapkan terima kasih kepada wakil AIM dan tutup talian dengan sopan.

Tunggu pihak AIM menghubungi Anda melalui SMS atau telefon memberitahu maklumat status pinjaman Anda diluluskan atau tidak.

Setelah diterima menjadi Ahli (sahabat) dan memasuki Mesyuarat Pusat, sahabat boleh terus membentangkan cadangan pembiayaan. AIM menetapkan kelulusan pembiayaan dalam tempoh selama 28 hari daripada tarikh pembiayaan ini dibentang di pusat.

Kaedah Bayaran Balik AIM

Bagaimana cara bayaran balik pinjaman AIM? Kaedah bayar balik pembiayaan adalah secara mingguan dan peminjam boleh memilih tempoh di antara 25 minggu hingga 250 minggu berdasarkan jenis dan jumlah pembiayaan yang diambil.

Pengecualian hanya diberikan untuk I-Wibawa iaitu Anda boleh memilih bayaran balik secara mingguan, bulanan atau sekaligus.

Itulah maklumat terkini cara semak status pinjaman AIM yang boleh kami kongsi, semoga maklumat tersebut bermanfaat.