Cara Buka Akaun CIMB Online Tanpa Ke Kaunter / Walk-in

Posted on

Macam mana cara buka akaun CIMB tanpa ke kaunter? Kemajuan dalam teknologi telah mendorong pelbagai perkhidmatan untuk mula beralih dalam talian, termasuk dalam sektor perbankan. Sebagai contoh, kini Anda boleh membuka akaun bank CIMB secara online dari rumah menggunakan telefon bimbit Anda.

Sebagai salah satu bank terbesar di Malaysia, CIMB selalu memberikan kemudahan kepada pelanggan dan bakal pelanggan. Salah satunya ialah perkhidmatan pembukaan akaun CIMB online.

Selain cekap, cara membuka akaun CIMB melalui online sangat mudah dan pantas. Berikut kami kongsikan syarat buka akaun bank CIMB dan cara buka akaun CIMB secara online dan walk-in.

Cara Buka Akaun CIMB
Cara Buka Akaun CIMB

Syarat Buka Akaun CIMB

Anda dapat memilih produk simpanan yang Anda inginkan, untuk buka akaun sila sediakan syarat dan kelayakan yang telah ditentukan.

1. Akaun Simpanan PETRONAS

Satu akaun simpanan dengan kerjasama PETRONAS yang didatangkan dengan kad Debit CIMB PETRONAS Mastercard.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira setiap hari dan dikreditkan setiap bulan

BakiKadar Keuntungan (% p.a.)
RM50,000 pertama0.15
RM50,000.01 - RM100,0000.20
RM100,000.01 - RM200,0000.40
Lebih RM200,0001.00

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Fi pengambilan semula Draf JualanRM15.00 setiap salinan
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)RM2.00 setiap halaman
Tambahan/salinan semula penyata akaun simpanan lebih daripada 12 bulan (diminta oleh pelanggan)RM2.00 setiap halaman
Fi Tahunan CIMB PETRONAS Debit Mastercard RM18.00
Penggantian Kad Debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka)RM20.00

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

2. Akaun AirAsia Savers

Akaun simpanan online dengan kerjasama AirAsia yang menawarkan ganjaran manfaat penerbangan dan kadar faedah tinggi.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira setiap hari dan dikreditkan setiap bulan

BakiKadar Keuntungan (% p.a.)
RM50,000 pertama0.15
RM100,000.01 - RM200,0000.20
RM100,000.01 - RM200,0000.40
Lebih RM200,0001.00

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Fi pengambilan semula Draf JualanRM15.00 setiap salinan
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan)RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Fi tahunan Kad DebitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibukaRM20.00
Penutupan akaun sepelas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

3. Akaun Junior Savers

Cara menabung yang seronok dan menguntungkan untuk anak muda membina masa depan mereka.

Kelayakan

 • Individu berumur 12 tahun ke bawah
 • Apabila umur mencecah 18 tahun, akaun akan ditukar secara automatik menjadi Akaun Simpanan (Buku Simpanan)
 • Akaun gabungan tidak dibenarkan

Keperluan

 • Sijil kelahiran / MyKid dan salinan pengesahan butiran cip JPN (Maklumat Dalam Cip)
 • Kad pengenalan ibu bapa atau penjaga
 • Deposit permulaan minimum RM100
 • Bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira setiap hari dan dikreditkan setiap bulan.

Baki (RM)Kadar Faedah (% setahun)
Sehingga 50,0001.50
Sehingga 100,0000.95
Lebih 100,0001.45

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

4. Akaun Youth Savers

Persiapkan untuk masa depan yang lebih cerah kini diberikan ganjaran yang keistimewaan yang hebat.

Kelayakan

 • Individu berumur 12 hingga bawah 24 tahun
 • Apabila umur mencecah 24 tahun, akaun akan ditukar secara automatik menjadi akaun simpanan biasa (penyata)
 • Akaun bersama tidak dibenarkan

Dilindungi oleh PDIM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM100
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat
 • Jika Anda berumur di antara 12 sehingga 18 tahun:
 1. Ibu bapa atau penjaga sah perlu hadir untuk menandatangani surat ganti rugi untuk pengeluaran kad debit
 2. Bawa surat beranak

Kadar Keuntungan


Baki (RM)
Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,0000.60
Sehingga 5,0000.70
Sehingga 50,000 0.80
Sehingga 100,000 0.95
Lebih 100,000 1.45

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulanRM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Caj denda untuk dana yang tidak mencukupi dalam akaun (hanya untuk arahan tetap yang tidak berjaya)RM5.00
Fi tahunan kad debitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

5. Akaun Simpanan Senior

Usia yang lebih tinggi dapat menerima kadar faedah lebih tinggi berbanding akaun simpanan biasa.

Kelayakan

 • Individu berumur 50 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat salah seorang individu berumur 50 tahun ke atas

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Buku Akaun Simpanan
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat
 • Deposit permulaan minimum RM500

Kadar Keuntungan

Baki (RM)Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,0000.10
Sehingga 5,0000.20
Sehingga 25,0000.20
Sehingga 50,0000.70
Sehingga 100,0001.00
Lebih 100,0001.50

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/RosakRM20.00
Fi tahunan Kad DebitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulanRM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

6. Akaun Simpanan

Satu akaun simpanan yang memberikan daedah lebih tinggi bila Anda menyimpan dengan lebih.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira setiap bulan dan dikreditkan setiap bulan

 • Penyata Akaun Simpanan
BakiKadar Faedah (% p.a.)
RM100,000 pertama0.10
RM100,000.01 - RM200,000 0.15
RM200,000.01 - RM300,0000.25
Lebih RM300,0000.35
 • Buku Akaun Simpanan
BakiKadar Faedah (% p.a.)
RM100.000 pertama0.05
RM100,000.01 - RM200,0000.10
RM200,000.01 - RM300,0000.15
Lebih RM300,0000.25

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak
Akaun Simpanan Biasa dengan Buku Simpanan tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru. Caj ini hanya berkaitan dengan pelanggan sedia ada yang memegang akaun ini.
RM20.00 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan)RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Fi tahunan kad debitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00

7. Akaun Simpanan Asas

Akaun simpanan yang memenuhi keperluan perbankan asas Anda pada kos yang rendah.

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Keperluan

 • Kad Pengenalan
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat
 • Deposit permulaan minimum RM20

Kadar Faedah

BakiKadar Faedah (% p.a.)
RM100,000 pertama0.25
RM100,000.01 - RM200,0000.30
RM200,000.01 - RM300,0000.40
Lebih RM300,0000.80

Fi dan Caj

 • Akaun Simpanan Asas 1 (tanpa fi tahunan)
Jenis-jenis CajCaj
Fi TahunanTiada
Pengeluaran Tunai ATM 8 Pengeluaran tunai ATM percuma. Melebihi ambang - RM0.50 setiap transaksi
Di kaunter6 lawatan percuma di kaunter. Melebihi ambang - RM5.00 setiap lawatan
GIRO Antara BankRM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
 • Akaun Simpanan Asas 2 (dengan fi tahunan)
Jenis-jenis CajCaj
Fi TahunanRM8.00
Pengeluaran tunai di ATM & transaksi di kaunterTiada
GIRO Antara BankRM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulanRM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

8. Akaun Simpanan Asas Senior

Satu akaun simpanan asa eksklusif untuk warga emas menikmati khidmat perbankan pada kos minimum.

Kelayakan

 • Individu berumur 55 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat seorang individu berumur 55 tahun ke atas
 • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan
 • Deposit permulaan minimum RM20
 • Satu salina bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Baki (RM)Kadar Faedah (% p.a.)
Sehingga 50,0000.25
Sehingga 100,000 0.30
Sehingga 150,000 0.35
Sehingga 200,000 0.40
Lebih 200,0000.45

Fi dan Caj

Jenis-jenis CajCaj
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Lawatan di kaunter16 lawatan percuma di kaunter setiap bulan. RM5.00 setiap lawatan akan dikenakan selepas 16 lawatan pertama.
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00
Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketigaRM10.00
Duti setem untuk mandat pihak ketigaRM10.00

Nota: Fi dan Caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cujai, jika berkenaan. Fi dan Caj Standard Bank Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

9. Akaun Simpanan-i OctoSavers

Akaun Simpanan-i digital pertama yang menawarkan ganjaran segera melalui misi dan cabaran, dengan banyak manfaat lain, semuanya dalam aplikasi CIMB Clicks. CIMB juga akan menghantar kad debit CIMB Octo Debit Mastercard baru Anda terus ke rumah.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia yang mempunyai MyKad sahaja
 • Akaun bersama, akaun amanah bagi individu bawah umur dan akaun kanak-kanak tidak dibenarkan
 • Memegang nombor telefon bimbit berdaftar di Malaysia dan alamat e-mel yang sah
 • Setiap pelanggan hanya boleh memohon satu (1) Akaun Simpanan OctoSavers-i
 • TIDAK memiliki sebarang Akaun Semasa dan/atau Akaun Simpanan Asas/-i dengan CIMB. Nota: Untuk pelanggan Akaun Semasa dan/atau Akaun Simpanan/-i Asas, Anda boleh memohon Akaun Simpanan lain di CIMB Clicks.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan
 • Deposit permulaan minimum RM20 melalui pemindahan FPX dari akaun bank anda yang lain
 • Pendaftaran CIMB Clicks

Kadar Keuntungan

BakiKadar Keuntungan (% p.a.)
RM3,000 pertama0.00
Lebih RM3,0000.30

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Fi Tahunan Kad DebitDikecualikan
Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan (diminta oleh pelanggan)RM20.00
Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (setiap halaman)
Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan)RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Pemindahan dana dalam cawangan yang sama ke cawangan lain dengan arahanRM5.00 melalui cek jurubank/drawing voucher/arahan dan duti setem RM0.15 ke atas cek jurubank

Pilihan lain secara percuma:
i) ATM
ii) CIMB Clicks
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00

10. Akaun Simpanan EcoSave-i

Satu akaun simpanan mesra alam sekitar dengan kemudahan akses dalam talian. Tiada kertas penyata, buku akaun atau kiriman pos. Nikmati perbankan mudah dengan fikiran yang tenang.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

BakiKadar Keuntungan (% p.a.)
RM50,000 pertama0.15
RM50,000.01 - RM100,0000.20
RM100,000.01 - RM200,0000.40
Lebih RM200,0001.00

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan)RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Fi Tahunan Kad DebitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00

11. Akaun Simpanan-i Plus

Satu akaun simpanan untuk individu berumur 12 tahun ke atas.

Kelayakan

 • Individu berumur 12 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

BakiKadar Keuntungan (% p.a.)
RM100,000 pertama0.10
RM100,000.01 - RM200,0000.15
RM200,000.01 - RM300,000 0.25
Lebih RM300,0000.35

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Tambahan/Pengeluaran Semula Penyata Akaun SimpananRM2.00 setiap halaman
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketigaRM10.00
Duti setem untuk mandat pihak ketigaRM10.00
Fi tahunan kad debitRM15.00
Fi Penggantian Kad Debit disebabkan kehilangan/pencurian/salah dikendalikanRM12.00

12. Akaun Junior Savers-i

Untuk anak muda yang ingin menabung untuk masa depan.

Kelayakan

 • Individu berumur 12 tahun dan ke bawah
 • Apabila umur mencecah 18 tahun, akaun akan ditukar secara automatik menjadi Akaun Simpanan-i (Buku Akaun)
 • Akaun bersama tidak dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Sijil kelahiran asal dan MyKid
 • Kad pengenalan ibu bapa atau penjaga
 • Deposit permulaan minimum RM100
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM)Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,0000.60
Sehingga 5,0000.70
Sehingga 25,0000.80
Sehingga 50,0000.80
Sehingga 100,0000.95
Lebih 100,0001.45

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00

13. Akaun YOUth Savers-i

Tiada istilah terlalu awal untuk menabung bagi masa depan yang lebih cerah.

Kelayakan

 • Individu berumur 12 tahun dan bawah 24 tahun
 • Apabila umur mencecah 24 tahun, akaun akan ditukar secara automatik menjadi Akaun Simpanan EcoSave-i
 • Akaun bersama tidak dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM100
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Jika Anda berumur di antara 12 sehingga bawah 18 tahun:

 • Ibu bapa atau penjaga sah perlu hadir untuk menandatangani surat ganti rugi untuk pengeluaran kad debit
 • Bawa surat beranak

Kadar Keuntungan

Baki (RM)Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,0000.60
Sehingga 5,0000.70
Sehingga 25,0000.80
Sehingga 50,0000.80
Sehingga 100,0000.95
Lebih 100,0001.45

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Caj denda untuk dana yang tidak mencukupi dalam akaun (hanya untuk arahan tetap yang tidak berjaya)RM5.00
Fi tahunan kad debitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00

14. Akaun Simpanan Senior-i

Untuk warga emas berumur 50 tahun ke atas.

Kelayakan

 •  Individu berumur 50 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat salah seorang individu berumur 50 tahun ke atas.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM500
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM)Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 25,0000.20
Sehingga 100,0000.80
Lebih 100,0001.25

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00
Fi Tahunan Kad DebitRM15.00
Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaanRM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

15. Akaun Simpanan Asas-i

Satu kemudahan simpanan asasi untuk khidmat perbankan asas pada kos minimum.

Kelayakan

 •  Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
 • Akaun bersama dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM20
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

BakiKadar Keuntungan (% p.a.)
RM100,000 pertama0.25
RM100,000.01 - RM200,0000.30
RM200,000.01 - RM300,0000.40
Lebih RM300,0000.50

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Fi TahunanTiada
Pengeluaran tunai ATM 8 Pengeluaran tunai ATM percuma. Melebihi ambang - RM0.50 setiap transaksi
Di kaunter6 lawatan percuma di kaunter. Melebihi ambang - RM5.00 setiap lawatan
GIRO Antara BankRM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikanRM12.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang laluRM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulanRM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

16. Akaun Simpanan Asas Senior-i

Satu akaun bank simpanan asas dengan kos minimum eksklusif untuk warga emas.

Kelayakan

 •  Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat seorang individu berumur 55 tahun ke atas
 • Individu berumur 55 tahun ke atas

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan
 • Deposit permulaan minimum RM20
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM)Kadar Keuntungan (% p.a.)
Semua Baki0.70

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaanRM20.00
Lawatan di kaunter16 lawatan percuma di kaunter setiap bulan. RM5.00 setiap lawatan akan dikenakan selepas 16 lawatan pertama.
Penggantian buku simpanan yang hilang/rosakRM20.00
Duti setem untuk mandat pihak ketigaRM10.00
Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketigaRM10.00

17. Akaun Simpanan-i Preferred

Baik menjadi hebat. Akaun simpanan yang memberi anda lebih lagi.

Kelayakan

 • Individu dengan keahlian CIMB Preferred berusia 18 tahun ke atas.
 • Akaun gabungan dibenarkan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM1,000
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM)Kadar Keuntungan
(% setahun)
20,000 pertama0.10
20,000.01 - 1,000,0000.25
Lebih 1,000,0000.50

Keuntungan Bonus

Baki (RM)Kadar Keuntungan
(% setahun)
20,000 pertama0.00
Lebih 20,0001.25

Fi dan Caj

Jenis CajCaj
Interbranch Online TransactionsNil
Online Interbank GIRO (IBG) & Online Interbank Fund Transfer (IBFT)Nil
Transfer of Funds to another Bank by Instruction - RENTASRM5 per transaction
Transfer of Funds to another Bank by Instruction (Banker's Cheque sent by Post)RM5 by Banker's Cheque and RM0.15 for Stamp Duty on Banker's Cheque
Closing of Savings Account (within 3 months of its opening)RM20
Closing of Savings Account (after 3 months but within 6 months from the date of account opened)RM10
Account Certification for EPF WithdrawalRM20 per cetificate
Letter of ReferenceRM30 per letter
Reproduction of Statements for Savings Account for period exceeding 1 yearRM30 (upfont)
RM2 (additional page)
Reproduction of Statements of Savings Account for period up to 1 yearRM10 (upfront)
RM2 (additional page)
Dormant Account Activities FeeRM10 annually after the date of notice sent to account holder

Cara Buka Akaun CIMB Online

Anda boleh buka akaun CIMb melalui handphone, pertama sekali sila muat turun aplikasi CIMB Apply, sila buat carian aplikasi tersebut di Google Playstore (Android) atau App Store (iPhone).

 1. Download aplikasi dan install CIMB Apply
 2. Klik Open a new account dan lengkapkan maklumat Anda
 3. Imbas MyKad dan aktifkan pengecaman wajah untuk mengesahkan identiti Anda
 4. Isikan e-borang untuk pembukaan akaun
 5. Masukkan deposit pembukaan akaun minima RM20 ke dalam akaun Anda dari bank lain.
 6. Buat ID Pengguna pengguna dan CIMB Clicks Anda
 7. Dalam masa 7-14 hari kad ATM akan dihantar ke alamat rumah
 8. Aktifkan kad via Cimb Clicks
 9. Selesai

Atau

 1. Lawati pautan https://www.cimb.com.my
 2. Klik Akun Simpanan
 3. Pilih jenis akaun yang Anda inginkan, klik Mohon Sekarang
 4. Isi dan lengkapkan borang permohonan online
 5. Dalam masa 7-14 hari kad ATM akan dihantar ke alamat rumah

Cara Daftar CIMB Online CIMBClicks

Di bawah ini merupakan cara daftar akaun CIMB online atau dikenali CIMB Clicks.

 1. Lawati pautan rasmi CIMB Bank di https://www.cimbclicks.com.my/
 2. Klik Register for Clicks.
 3. Pilih Jenis akaun yang Anda inginkan.
 4. Masukkan Nombor Akaun Debit CIMB.
 5. Masukkan ATM PIN.
 6. Masukkan Kod Captcha yang disediakan.
 7. Klik Next.
 8. Seterusnya, isikan maklumat akaun peribadi Anda secara detail.
 9. Ikuti arahan seterusnya sehingga berjaya.
 10. Selesai.

Cara Aktifkan Kad ATM CIMB

Sekiranya kad ATM telah berada di tangan Anda, langkah seterusnya yang perlu Anda lakukan iaitu pengaktifkan kad ATM CIMB.

 1. Sekiranya Anda pelanggan baharu CIMB, download dan lancarkan aplikasi CIMB Clicks
 2. Sekiranya Anda pelanggan CIMB yang sedia ada, log masuk ke laman CIMB Clicks di www.cimbclicks.com.my
 3. Log masuk ke CIMB Clicks dengan Clicks ID/Username yang telah didaftarkan.
 4. Klik Yes, activate now atau pergi ke My Account di bawah Current/Savings klik Activate Card
 5. Masukkan no 16 digit kad debit Anda, lihat pada bahagian depan kad CIMB
 6. Buat no PIN kad Debit 6-digit Anda
 7. Request dan masukkan no TAC yang diterima melalui SMS ke nombor telefon bimbit Anda yang didaftarkan
 8. Selesai

TAC CIMB Tak Masuk

Sekiranya Anda tidak mendapatkan no OTP ketika membuat pendaftaran, boleh jadi kerana no telefon Anda belum berdaftar di bank CIMB.

Langkah yang perlu Anda lakukan iaitu.

 1. Pergi ke mesin ATM CIMB yang berhampiran
 2. Masukkan kad ATM/Debit Anda berserta no PIN ATM
 3. Pilih Others
 4. Pilih CIMB Clicks dan lalu pilih TAC Registration
 5. Masukkan nombor telefon bimbit Anda. Selepas itu Anda akan menerima resit/slip menyatakan pendaftaran TAC Anda berjaya

Cara Buka Akaun CIMB di Cawangan

Sekiranya Anda berhasrat membuka akaun CIMB Bank di cawangan, Anda perlu membawa syarat dan dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan, wang untuk deposit dan bil elektrik. Sila rujuk semula maklumat yang kami kongsikan diatas untuk setiap akaun bank.

Maklumat Lanjut

Sekiranya Anda masih mendapat masalah, Anda dapat menghubungi CIMB Bank melalui saluran-saluran berikut:

 • Pusat Panggilan Pengguna Beroperasi 24 jam +60362047788
 • Pusat Panggilan Preferred Beroperasi 24 jam  1300885300 (tempatan) dan +60322956888 (Luar Negara)

Alamat surat-menyurat CIMB

CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad
Unit Resolusi Pelanggan (CRU)
P.O. Box 10338
GPO Kuala Lumpur
50710 Wilayah Persekutuan

Diharapkan maklumat yang kami kongsikan boleh membantu Anda, semoga bermanfaat.